Mintegy ötven könyvkiadónak juttattuk el felhívásunkat, arra kérve őket, csatlakozzanak hozzánk, és juttassák el azoknak az általuk kiadott könyveknek a listáját, amelyet szívesen kínálnának értékesítésre az anyaországban. Az első érdeklődők között egy kárpátaljai kiadót köszönthettünk.

A Kárpát-medencei Magyar Könyves Ház projekt olyan hiánypótló kezdeményezés, amely abból indul ki, hogy jelentős magyar kulturális hagyományokkal rendelkező városok, mint például Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Dunaszerdahely, Pozsony, Munkács és Ungvár, Újvidék vagy Szabadka, a Trianoni Békediktátum következményeként a határon kívülre kerültek.

A projekt lényege, hogy a Magyar Házak NKft. kiemeli a magyar könyvkiadás áttekinthetetlen könyvterméséből a nemzetpolitikai szempontból fontos alkotásokat, azokat az értékeket, amelyek erősítik a Kárpát-hazában élő nemzetrészek összetartozásának tudatát, és minimum 50-100 példány átvételére bizományosi vagy adásvételi szerződést köt velük. Az átvett könyvek egy részét saját hálózatában, – Délvidék Ház, Kárpátalja Ház, Felvidék Ház, Őrvidék Ház – teszi elérhetővé, ahol dedikálásokkal egybekötött szerzői estek, könyvbemutatók szervezésére is lehetőség nyílik, más részét pedig az Ünnepi Könyvhéten mutatja be és értékesíti.

Ugyanakkor létrehozzuk a www.karpatkonyv.hu elérhetőségű weboldalt, amely bemutatja a partnerkiadókat, az általuk kiadott könyveket, és webáruház funkciót tölt be, amely lehetővé teszi a kötetek online értékesítését. A weboldalfejlesztés várhatóan 2020-ban valósul meg, akkor válik elérhetővé. 

Az első, programunk iránt érdeklődő kiadók között kárpátaljai, délvidéki és erdélyi kiadókat köszönthetünk. Már az első levélváltások is sok olyan kérdést felvetettek, amelyekből kitűnik, a külhoni szerzők, könyvkiadók – néhány markáns kivételtől eltekintve – most sincsenek értéküknek megfelelő súllyal jelen a magyar kulturális élet hétköznapjaiban: a szerzők alig szerepelnek könyvbemutatókon, könyveik alig vannak jelen a könyváruházak polcain.

Ezen a helyzeten kíván változtatni a Kárpát-medencei Magyar Könyves Ház projekt, melynek elindult facebook oldala is. Reményeink szerint ez év tavaszán már számos könyvkiadót és kötetet mutathatunk be a közösségi oldalunkon is.

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!