Szabóné Cap Andrea, a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás igazgatója volt a vendégünk, ismertette a Tisza ETT Kárpátaljai tevékenységét, különös tekintettel a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem fontosságára. A Társulás általános célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése céljából, tagjai között előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést.

Cap Andrea előadásában a Tisza ETT működéséről és a régió fejlődéséhez hozzájáruló projektjeiről számolt be, kiemelve a REVITAL 1 projektet. „A Természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoring rendszer kialakításával” REVITAL I projekt.

A projekt fő célja, hogy megfelelő alapot teremtsen Aknaszlatina és környezete revitalizálási folyamatának megvalósításához Kárpátalja megye és a szomszédos régiók közötti határokon átnyúló együttműködés elmélyítésével. Főpályázó a projektben: a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT). Partnerek: Miskolci Egyetem (Magyarország), Aknaszlatina Önkormányzata (Ukrajna), Máramarossziget Önkormányzata (Románia), Kassai Műszaki Egyetem (Szlovákia), Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémia Földtudományi Intézete (Ukrajna).

Aknaszlatinán a talaj és a felszíni vizek szennyezettsége, pontosabban só-szennyeződése mellett az összeomló bánya-hálózatok folyamatos veszélyt jelentenek az emberi életre. A projekt várható eredménye egy olyan komplex geológiai, hidrogeológiai felmérés, illetve a vízmennyiségre, vízminőségre is kiterjedő alapállapot vizsgálat, mely alapján kidolgozható egy megfelelő Regionális Fejlesztési Terv, illetve egy komplex helyi monitoring rendszer terve, mely rövid, közép és hosszútávon nyújt támaszt, kiindulási helyzetet a döntéshozók számára, valamint a szükséges beavatkozások lehetőségeire, illetve további tervezésre, kivitelezésre.

Az előadás folytatásaként, május 24-én a Kárpátalja Házban kerül sor „A Tisza nevében” című dokumentumfilm vetítésére, mely a Felső Tiszavidék környezetszennyezését mutatja be.

Ljasuk Dimitry A Tisza nevében című, több díjat is elnyert dokumentumfilmje a Tisza folyása mentén fekvő négy országban, Ukrajnában, Magyarországon, Szerbiában és Romániában játszódik.

 

 

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!