II. Rákóczi Ferenc, “a Nagyságos Fejedelem” születésének 347. évfordulója alkalmából, március 23-án, Marczinkó István, a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete igazgatója tartott vetítettképes előadást a Kárpátalja Házban. A nagyszámú érdeklődő az eseményen nem csak az anyaországi, ezen belül kisvárdai, de a kárpátaljai Rákóczi-emlékhelyekkel, a ma is élő és egyre erősödő Rákóczi-kultusszal is megismerkedhetett. 

Emlékezetpolitikai programunkat Bodrog László, a Kárpátalja Ház vezetője nyitotta meg, aki bevezetőjében kiemelte, hogy a mostani háborús helyzetben is különösen fontos a nemzeti összetartozás eszméje. 300 évvel ezelőtt a Rákóczi szabadságharc idején sem volt ez másként, ezt fogja bemutatni Marczinkó István előadásában.

Az előadóról elmondta, hogy Marczinkó István a Béres József TIT Kisvárdai Egyesület elnöke tanári pályájának kezdetétől lelkes kutatója volt megyénkben Rákóczihoz köthető emlékhelyeknek. Később ahogy lehetőség nyílott rá, a határon túl, Kárpátalján is számba vette a szabadságharchoz, II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez köthető jeles eseményeket és helyszíneket. Alapító tagja a kisvárdai Rákóczi Szövetségnek, így ezen keresztül is aktívan kapcsolódik a nagyságos fejedelem örökségének ápolásához.

FB IMG 1680245609806

A rendezvény során a több évtizedes munka eredményeit ismerhettük meg. Marczinkó István előadásának fontosabb témái között szerepelt a szabadságharc rövid bemutatása; a kárpátaljai emlékművek, emlékhelyek ismertetése; Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye emlékhelyei; a hagyományápolás egyéb sajátos formái; valamint a Rákóczi Szövetség és a kisvárdai Rákóczi Szakgimnázium és Szakiskola szerepe a szabadságharc emlékének ébren tartásában.

Az előadótól megtudtuk, hogy pályakezdő pedagógusként Kisvárdán és környékén tanított. Korán hatással voltak rá a Kisvárdán erősen jelenlévő Rákóczi kultuszához köthető történések. Kisvárdán köztudott, hogy a fejedelem a szabadságharc során a Várban tartotta az első és utolsó seregszemléjét is. Ezen túl több hagyomány is köthető a Vár egyik utolsó kapitányához, Rákóczi tisztjéhez, Krucsay Jánoshoz. Ezek jelentették a kiindulási alapot a több évtizede tartó Rákóczi kutatáshoz. Segítette ezt a kutatást az a tény is, hogy Rákóczi személye a rendszerváltozás előtt is példaként állt a történelmet kedvelő fiatalok előtt. A kutatásokat nem nehezítették a politikai körülmények. A hátárok könnyebb átjárhatósága után pedig szabadabbá vált az út a kárpátaljai és a szatmári területeken található emlékhelyek megkereséséhez is.

Marczinkó István külön kitért a kártpátaljai emlékhelyekre. Mezőváriban emléktábla őrzi a vári zászlóbontás, a tiszaháti felkelés kezdetének (1703.mjus 21-22.) emlékét. Beregszászban is több emléktábla és szobor áll a szabadságharc és a nagyságos fejedelem tiszteletére. Úgyanígy Munkáscson is több helyen is emlékezhetünk Rákóczira, egykori kastélyában és a várban is emléktáblája, illetve szobra van. Különös története van az első győztes csata (1703. júli 14.) emlékművének, a tisza mindkét partján, Tiszabecsen és Tiszaújlakon is áll egy emlékmű. A Tiszaújlakiról elmondható, hogy a legjelentősebb Rákóczi emlékhely Kárpátalján. Dolhán is áll egy emlékoszlop, illetve a salánki országgyűlésre felirat emlékeztet e templom karzatának oldalán.
A kárpátaljai emlékhelyek sorát a péterfalvai emléktábla zárta. A határ innenső oldaláról kiemelendő a vajai szoborpark és a kisvárdai emlékhelyek sora.

Az előadó bemutatta hogyan volt részese, segítője több Rákóczi szobor felállításának is. Beszámolt több általa szervezett útról, melyeken keresztül az érdeklődők szélesebb körét is megtudta ismertetni számunkra oly kedves Rákóczi emlékhelyekkel. Büszkén beszélt arról, hogy a kezdetben a Rákóczi Szövetség által szervezett megemlékezés mára városi emlékünnepségé nőtte ki magát. Ehhez a megemlékezéshez köthető a szabadságharc eseményeit feldolgozó vetélkedő, amely a közeljövőben kerül megrendezésre.

FB IMG 1680245631627

A jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást, mely a végén jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.

A rendezvény a Kárpátalja Ház, a Béres József TIT szervezete, valamint a Várday István Városi Könyvtár közös szervezésében valósult meg.

Fotók: Néző István 

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!